fb logo

Käyttäjän arvio: 0 / 5

HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

TERVETULOA SIVUILLENI!

KUNNANVALTUUTETTU PIRKKALASSA

Olen pirkkalalainen osaava ja pitkäaikainen kokenut kuntapoliitikko, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja, sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsen, alkiolainen arvopoliitikko ja tahto- ja tekijänainen. Haluan, edistää oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, huolenpitoa ja arjen turvallisuutta paikallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä vastuullista ja järkevää alueiden kehittämis- ja ympäristöpolitiikka.  Puolustan yksityisautoilua ja vapaata liikkumista.

MITKÄ OVAT KESKEISET TEEMANI?

Perheiden hyvinvointi, lasten ja nuorten syrjäytymiskehotyksen estäminen, vanhusten hoito ja omaishoitajien jaksaminen.  Palveluiden ja asumisen turvaaminen maaseudulla ja kaupungeissa sekä suomalaisten oikeus puhtaaseen ja kotimaiseen ruokaan.

Haluan edistää suomalaisten oikeutta itse valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa.  Maaseudun tulee olla yhdenvertainen asumismuoto kaupunkiasumisen kanssa.  Pakkotiivistämistä ei tarvita, sillä Suomessa on tilaa.  Suomen tulee olla sotilaallisesti liittoutumaton - puolueeton maa.  Ei NATOLLE, itsenäisyys ja oma raha, hallittu maahanmuutto ja rajavalvonta. 

Maaseudun vastuullisuus ja eettisyys ovat minulle myös tärkeitä.  Maatalous ei pilaa vesiä ja ilmastoa.  Pelto-ja metsäresurssien tehokas käyttö ovat pikemminkin ratkaisuja - esimerkiksi biokaasu ja polttoaine ovat tulevaisuuden investointeja.

SUORASELKÄINEN POHJALAINEN

PERÄPOHJOLAN KASVATTI - PIRKKALASSA 50 VUOTTA

raili hiihtoOlen ollut Pirkkalan kunnanvaltuutettuna jo 38 vuotta, kunnanhallituksen jäsen 30 vuotta ja kunnanhallituksen varaedustaja perusturvalautakunnassa.

Tällä hetkellä myös kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja.

PSHP:n tarkastuslautakunnan jäsen

  • Kirkkovaltuutettuna yli  20 vuotta
  • Kirkolliskokousedustaja 8 vuotta ja kirkon lakivaliokunnassa 8 vuotta.
  • Sankilan kyläyhdistyksen puheenjohtajana 23 vuotta
  • Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana yli 10 vuotta.  Luovuin syksyllä 2018 puheenjohtajan tehtävistä.

Päätöksenteossa on kolme tärkeää eettistä arvoa: Ihmisyys, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Ihmisillä on hyvä silloin kun talous ja luonto voivat hyvin.  

Suomessa on monenlaisia ongelmia.  Köyhyys raastaa edelleen monia perheitä.  Maan sisäinen muuttoliike tyhjentää maaseutua.  Huumeiden ja päihteiden käyttö paljastaa, että aikuisten ja nuorten elämä on nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa henkisesti raskaampaa kuin aikaisemmin rauhan aikoina, jolloin elämä soljui paljolti entisten mallien mukaisesti.

Kaikkien kansalaisten ja perheiden on kannettava vastuunsa ja aivan erityisesti annettava lapsille ja nuorille aikaa ja arvoja.  Tietokone ja televisio eivät pärjää huoltajana.  Yhtä lailla tärkeää on pysähtyä ja opetella miettimään näitä asioita markkinahumun keskellä.

Hädänalaisten määrä ei näytä vähentyneen, vaikka 2010-luvun alkupuolen lama on kääntynyt ennätysmäiseksi vauraudeksi.  Kaikki eivät ole päässeet osalliseksi hyvinvoinnin kasvusta. PERUSTOIMEENTULON tukea on viime vuonna käynyt hakemassa ennätysmäärä kansalaisia.  Vaikka toimeentulo-ongelmien takana on aina moninaisia syitä, yleisin yhteinen nimittäjä on pitkään jatkunut työttömyys.  Se on elämän riskitekijä, joka johtaa helposti muihin vaikeuksiin.  Siksi työttömyyden katkaiseminen on tepsivin avain köyhyyden salvan avaamiseen.  Julkinen valta on joutunut kiristämään vyötä muun muassa sosiaaliturvan menoja leikkaamalla.  Herää vain kysymys, ansaitseeko Suomi hyvinvointiyhteiskunnan  nimen, jos se nykyisen vaurauden oloissa jättää kaikkein heikommassa asemassa olevat kansalaiset vapaaehtoisjärjestöjen avun varaan. Nyt tarvitaan suuri muutos, jotta oikeudenmukaisuus tapahtuu tässä yhteiskunnassa.   Tämä vaatii rohkeita ratkaisuja, kovaa työtä ja jalat maassa pitävää talonpoikaisjärkeä, mutta myös herkkää tunnetta, kykyä ottaa ihmisten ongelmat todesta.

Terveisin
RAILI NASKALI 

Pirkkalassa 17.4.2019

navibar top uusi


Tänään on 
190344
Go to top