Vaalikaudella 2003-2006 on syntynyt yli 60 000 uutta työpaikkaa.  Joka päivä syntyy 100 uutta työpaikkaa.  Hallitusohjelmaan on kirjattu 100 000 uutta työpaikkaa ja tavoitteeseen melkein päästään.

Matti Vanhasen hallituksen toimet pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi, kuten työmarkkinatukiuudistus, ovat oikean suuntaisia.  Erilaisilla aktivointitoimilla helpotetaan työttömän pääsyä takasin työmarkkinoille.  Jotta työttömyysjakso lyhenisi ja valuma pitkäaikaistyöttömyyteen katkeaisi, työttömyyteen on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Onnistuessaan näillä toimilla helpotetaan työvoiman saatavuudessa olevia ongelmia.

Työttömyyskorvausjärjestelmä on tehtävä joustavaksi.  Työttömälle on annettava mahdollisuus toimia yrittäjähenkisesti; Lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei saa romuttaa työttömän taloutta.

Kaikki mahdollinen on tehtävä työn vastaanottamisen helpottamiseksi.  Keskustan tavoite on, että palataan järjestelmään, jossa pätkätyöstä tulevaa palkkaa ei vähennetä sovittelulla ja työttömyyspäivistä maksetaan työttömyyspäiväraha eli sovitellun päivärahan omavastuusta on luovuttava.  Toimenpiteillä tulee kannustaa ja tehdä mahdolliseksi työttömän henkilön omatoiminen työn haku ja oman työkyvyn ylläpitäminen toimeentulon heikentymättä.  Työn vastaanottamisen ja itsensä kouluttaminen ja kehittämisen tulee aina olla myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin työttömyys.

Vammaiset ja vajaakuntoiset tarvitsevat eritystoimia työllistymisensä tukemiseksi.  Suomessa on liian paljon ”käyttämätöntä” työvoimaa.  Vammaisten osalta usein ainoaksi työllistymismahdollisuudeksi jää esimerkiksi työkokeilu.  Sosiaalisten yrityksien kaltaiset innovaatiot edistävät vammaisten mahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.  Onnistuminen edellyttää yhteiskunnalta tukea ja työelämän eri osapuolilta uudenlaista ajattelua.

Kertyneet kokemukset osoittavat, että työttömyyden vähentäminen ei onnistu pelkästään työvoimapoliittisten tuki- ja koulutusjärjestelmien avulla.  Yrittäjiä on rohkaistava työllistämään työttömiä.  Työllistämistuet tulee rakentaa nykyistä selkeämmiksi ja yhtenäisemmiksi.  Matalapalkkatukien, sosiaaliturvamaksujen alennusten ja työllistämissetelin tulee olla työllistämisen vaihtoehtoja. 

Pitkäaikaistyöttömistä noin kolmasosa on yli 50-vuotiaita.  Ikääntyneiden työttömien työllistämiseen on panostettava.  Tutkimusten mukaan työttömänä olo vähentää nopeasti työkykyä.  Pitkäaikaistyöttömien joukossa on kuitenkin paljon myös niitä, jotka eivät työkyvyttömyyskäsitteen mukaisesti ole työkyvyttömiä, mutta jotka eivät myöskään tosiasiallisesti ole työkykyisiä.  Matti Vanhasen hallituksen aikana kertaratkaisuna räätälöityä eläketukea tulee käyttää yhtenä vaihtoehtona niiden henkilöiden kohdalla, jotka todellisuudessa eivät ole työkykyisiä.

Suomalaisen yhteiskunnan haasteena on edelleen liian suuri työttömyys.  Vaikka uusia työpaikkoja on syntynyt nopeutuvaan tahtiin, erityisesti  pitkäaikaistyöttömien määrä on säilynyt korkeana.  Suuri määrä työtä ja osaamista jää käyttämättä.  Se aiheuttaa työttömille suuria ongelmia ja yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

Suomi menestyy osaamisella ja työnteolla.  Työelämän kaikilla eri osapuolilla on oltava kyky yhdistää voimansa ja osaamisensa.  Suomen kaltaisella maalle se on yhä tärkeämpi kilpailuetu globalisoituvassa taloudessa.

Työn tekeminen ja siitä saatava arvostus on ollut perinteisesti keskeinen osa suomalaisuutta.  Työttömäksi joutuminen on monille edelleen henkilökohtainen tragedia.  Pysyvästä työttömyydestä on tullut vakava uhka hyvinvointiyhteiskunnallemme.  Myös kamppailussa köyhyyttä vastaan työ takaa turvallisuuden.  On syntymässä nuoria sukupolvia, joille työn tekeminen ei ole enää keskeinen osa elämää.  Työvoimapoliittiset toimenpiteet pitää suunnata erityisesti syrjäytyviin nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin, yli vuoden työttömänä olleisiin.

Go to top