valtuusto 21 1 2013

Tämän vaalikauden valtuutetut, vuonna 2012 valitut, aloittivat työnsä aikana, jolloin Pirkkalan kunnassakin meni vielä lujaa. Kunta eli taloudellisen kasvun huumassa. Rahaa löytyi kunnallisten palvelujen kehittämiseen. Kunnanvaltuutetut saivat puntaroitavakseen uudenlaisia tapoja hallinnon järjestämiseksi. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia lisättiin. Raskaalla kädellä ravisteltiin luottamushenkilöorganisaatiota. Yhdistettiin ja lakkautettiin lautakuntia. Samalla tarkastettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työnjakoa, pohdittiin ja järjesteltiin uudelleen päätöksentekoa.

Nyt valtuustokauden kohta päätyttyä olemme jälleen jälkijunassa. Kunnanhallituksessa ja poliittisessa valiokunnassa on pohdittu ensi vuoden talousarviota. Vanhat valtuutetut saavat vielä kokea kunnanhallinnon rajun talouskriisin jo monen muun mm. sote-myllerryksen kanssa. Vanhat valtuutetut ovat valtuustokauden lopulla todella poikkeuksellisten haasteiden edessä. Uutta jaettavaa ei enää löydy, vaan kunnallispolitiikan perussisältö tulee olemaan se, mitkä vanhoista palveluista voidaan säilyttää ja erityisesti se, miten niiden tuotantoa tehostetaan.

Julkiset menot (valtion ja kuntien) edustavat noin 55 prosentin osuutta kansantaloudestamme ja ovat ehdottomasti OECD-maiden korkeimpia. Julkisten menojen osuus on noussut erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

Kunnan pitää saneerata toimintaansa. Ennen kaikkea on tarkistettava, onko kaikki hyvinä aikoina suoritettu hallinnon kehittäminen ollut välttämätöntä. Kunnan talouden ehtyminen pakottaa kunnan miettimään toimintojaan uudelleen. Hoitaako kunta tehtävänsä tuottavasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti? Tuottavuus vastaa kysymykseen, tehdäänkö asiat oikein ja mittaa saavutettuja tuloksia. Tehokkuuden mittauksella selviää, onko saatu hyöty oikeassa suhteessa kustannuksiin. Vaikuttavuudella haetaan vastausta siihen tehdäänkö oikeita asioita. Perinnäinen tapa tuottaa kaikki palvelut itse ei välttämättä ole ainoa oikea. Kuntaa paremmin ja edullisimmin voi palvelun tuottaa myös yritys.

Yleispäteviä lääkkeitä ei ole talouden kuntoon saattamiseksi. Mutta helpoin tapa on laittaa menot kuriin. Joka sektorilta löytyy säästöjä jos halutaan. Käyttömenot hallintaan ja tuotantopanokset on laitettava oikeisiin mittoihinsa. Palkkamenojen kasvu on saatava kuriin. Tarvikemenojen supistaminen. Ja investoinneista - kaikkea ei ole pakko tehdä.
Tuloveroprosentin korotuksen vaikutus jää lyhytaikaiseksi, jos menoja ei saada kuriin.

Holtiton meno on ollut mahdollista Pirkkalassakin, kun kansantalous on kasvanut. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että verotulot eivät tule kasvamaan. Jotakin on tehtävä. Helppo raha on mahdollistanut huolettoman rahan käytön. Niemenmaahan heitettiin lähes miljoona euroa. Ei olla köyhiä, eikä kipeitä, ei tarvitse miettiä, mistä rahat saadaan sen jälkeen kun verotulot vähenee. Kun todellista vastuuta ei ole on rahankäyttö huoletonta.

Kuntatalous on niin lyhytjänteistä, vaikka talousarvio ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelmat tehdään. Tuntuu, että ne ovat enemmän taulukkolaskentaseurantaa kuin todellisia suunnitelmia talouden hoitamiseksi.

Pirkkalassakin on tahoja, jotka haluavat nostaa veroprosenttia. Se on helpompaa kuin menojen karsiminen, mutta ajaa kunnan entistä suurempiin vaikeuksiin. Veroja korottamalla yhteiskunnan ongelmat eivät poistu saattavat jopa lisääntyä.
Niin se vain on, että julkinen sektori ei voi olla maailman talouden kovassa kilpailussa mitenkään niin tuottava, että kaikki yhteinen hyvä ja kiva voidaan rahoittaa vero tai velkarahoilla.

Raili Naskali

Go to top