Hyvää maaliskuista aamupäivää kaikille lukijoille täältä Pirkkalasta.  Tässä maaliskuun puolessa välissä olen pohtinut, miettinyt, ajatellut ja kysellyt  itseltäni, minkä nimen turvissa lähden uuteen ja tuntemattomaan eduskuntavaali vuoteen.

Kysymyksessä ei ole välttämättä pelko tai suuri hätä.  On varsin realistista kokea, että elämä ja tulevat päivät ja kuukaudet eivät ole omassa hallinnassa.  Ne eivät ole sitä ainakaan niin paljon kuin usein luullaan.  Toki jokainen päivä elämässä on juuri tällainen.

Sinänsä maaliskuussa ei ole mitään erityistä.  Mutta kevät tekee nämä ajatukset eri tavalla ajankohtaiseksi kuin muulloin.    Jeesus ja hänen nimensä on turva ja ulottuvuus, joka kiinnittyy näkymättömään todellisuuteen.  Siihen ovat Herran seuraajat vuosisadat turvanneet ja ovat havainneet sen turvan kestäväksi.

Eihän minun pitänyt alkaa saarnaamaan vaan kehottamaan äänestäjiä vakavasti harkitsemaan tulevissa eduskuntavaaleissa ketä kannattaa äänestää.

Uskon, että meillä naisilla juuri nämä talouden kriisin aikoina kannattaa hakeutua päätöksentekijöiksi eduskuntaan.  Uskon, että juuri naisilla on taito arvioida, miten hyvinvointimme kivijalka turvataan, vaikka säästöt ovatkin välttämättömiä.

Suomessa niin kuin muissakin EU maissa koko sosiaalivaltion olemus joutuu uudelleen punnittavaksi.  Millaisen yhteiskunnan palveluihin kansalaisilla on oikeus ja millaiseen palvelutasoon Suomella on kansantaloutena varaa? 

Terveydenhuollossa on alkanut keskustelua siitä, kuinka pitkälle on mielekästä hoitaa yhteiskunnan varoin nk, itseaiheutettuja sairauksia.  On arvioitava, kumpi on tärkeämpi hoitaa verovaroin, keuhkosyöpään sairastunut tupakoitsija vai syöpään sairastunut lapsi. 

Suljetaanko kyläkoulu  vai myönnetäänkö vapaa-ajan hankkeita?  Puretaanko uudistuksia, jolloin ne todennäköisesti ovat mennyttä vai siirretäänkö tai karsitaanko niitä?  Näissä kipeissä valintatilanteissa  tarvitaan naisen herkkää aistia ja viestintätaitoja.  Eduskunnan päätöksenteko ei ole pelkkää hallintoa, se sivuaa meitä jokaista ainakin jossain elämän vaiheessa.

Lähtökohtaisesti kansanedustajaksi valitulla on täsmälleen niin paljon valtaa kuin perustuslaki sallii, vaikka poliittiset käytännöt sitä rajoittavatkin.  Jos eduskunta itse päättää siirtää valtansa virkamiehille, eduskunta voi syyttää siitä vain itseään.

Aika monet täällä Pirkanmaalla odottavat ja toivovat, että Seitsemän tähden liike ottaisi  rohkeasti kantaa, asettuisi selkeästi vääryyttä vastaan ja puolustaisi oikeidenmukaisuutta.  Tähti liikkeen tulee olla yhteiskunnan omanatuntona ja uskaltaa arvostella vallanpitäjääkin, silloin kun on ollut aihetta.  Monen mielestä nyt on aihetta.  Minun huutava ääni tähtiliikkeessä on se, että nyt tarvitaan ihmisen ja inhimillisyyden puolustusta - rahan valtaa vastaan.  Tähtiliikkeen onnturvattava turvallinen hyvinvointi, kuluttamisen ja viihteeseen turtuneille ihmisille.

Nyt on Tähtiliikkeen kysyttävä ja pysähdyttävä kysymään yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden ja päättäjän moraalin perään.  Tähtiliikkeellä pn hyviä aatteita vaikka muille jakaa, mutta onko niissä voimaa tämän päivän hullunmyllyssä.  Tutkimuksen mukaan yleisin turvattomuuden aiheuttava tekijä on luonnon saastuminen.  Toiseksi tulee välinpitämättömyys.  Kolmanneksi elämän tuhoutuminen.  Sen jälkeen väkivalta, rikollisuus ja työttömyys.  Suuri joukko eläkeläisiä pelkää elääkkeellä pärjäämisestä.  Hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa kaikkien väestöryhmien asema on hyvä. 

Aloitin blogini ota riski - äänestä minua!

Aliarvioinko Sinua, jos patistan Sinua uurnille?  Sitähän tekevät kaikki vastuuntuntoiset ehdokkaat.  Luotan harkintakykyysi ja kehotan menemään äänestyskoppiin valitsemaan 19 pirkanmaalaisten kansanedustajan joukkoa.

 

 

Go to top