Yrittäjyyden näkökulmasta kiireellisintä olisi höylätä kolmea korkeaa kynnystä mahdollisimman alas.  Ensinnäkin palkkoihin liittyviä sivukuluja on alennettava pieniä yrityksiä suosivaksi.  Toiseksi sopimista on siirrettävä työpaikoille paikalliselle tasolle.  Ja kolmanneksi yrittäjäbyrokratiaa on raivattava alas ja yrittämiseen liittyvää lainsaadäntö on korjattava pienyritysten ehdoilla.  Suomalaisen hyvinvointivaltion moottori on nyt uusiottava.  Hyvinvointiyhteiskunnan voimistuminen vaatii moottorikseen ihmisten oma-aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja osaamista - sekä todellista yhteisvastuuta koko maasta ja kansasta.  Näin syntyy yrittäjyyden ja yhteisvastuun yhteiskunta.

Mitä pitäisi tehdä?

Suomessa on välttämätöntä lisätä työllisten että yritysten määrää.  Tulevaisuus on rakennettava työtä tekevän ihmistenvaraan.  Työn käsitettäon laajennettava niin, että työksi pitää lukea palkkatyö ja yrittäjyyden ohella myös kotityö ja vapaaehtoistyö.

 

Go to top