Nykyinen hallitus on jättänyt maatalouden yksin sopeutumaan EU-jäsenyyden luomaan kilpailuun - hinta ja kustannustasoon.  EY-jäsenyyden sopeutumisesta aiheutuvia kustanniuksia kompensoimaan tarkoitettu tuki romutettiin ja maatalous on ajettu hankkaluuksiin..Maanviljelijäväestölle on taattava oikeudenmukainen - muihin väestöryhmiin verrannollinen tulokehitys yrittäjäriski huomioon ottaen.  Tukijärjestelmä on turvattava tuotannon yksityistaloudellinen kannattavuus ja tuen on oltava siinä määrin tuotannon määrään sidottua, että viljelijän tuotantomotivaatio säilyy.  Ympäristö- ja kiinteistöveroista ei saa tehdä Suomen maataloudelle ja maatiloille kilpailuhaittaa.  Maatalousmaasta ja metsistä ei kanneta kiinteistöveroa.

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan, mitä tapahtuu Suomen aluekehitykselle.  Hallitus on suhtatunut välinpitämättömästi meneillään olevaan hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen ja eriarvoisuuden kasvuun.  Tähtiliike haluaa kehittää Suomea tasapauolisesti.  Muuttoliike koskee erityisesti nuoria ja osaavia ihmisiä.  Se vaikeuttaa työttömyysongelmaa ja keskittää osaamista.  Tilanteesta kärsivät sekä väestöään menettävät, että ruuhkautuvat kaupoungit.

Koko maan asuttuna pitäminen on arvokas asia kaikille suomalaisille.  Maakunnissa on mahdollisuuksia ja voimavaroja, joita hyödyntämällä voidaan säilyttää nykyisiä ja tuoda uusia työpaikkoja sekä edistää kansakunnan menestystä.  Siellä ovat myös uudiostuvat luonnonvaramme ja osaamista, joilla on kasvava arvo tulevaisuudessa.  Etäisyyskään ei ole enää huipputekniikkaan perustuvan työn este.

 

 

Go to top