Pirkkalan kunnanhallintoa on purettu hajauttamalla päätösvaltaa, siirtämällä sitä luottamushenkilöelimiltä virkamiehille ja korostamalla valtuuston ja hallituksen roolia strategisen tason päätöksentekijöinä, ei yksittäisten kysymysten ratkaisijoina.  Uuden kuntajohtamisen mukaisia orgnisointitapoja ovat olleet myös muun muassa niin sanottu könttäsummabudjetointi, jonka me valtuutetut olemme huomanneet, että se ei oikein toimi.  Kupapa osaa  valtuutetuista kertoo kuntalaisille mihin 148 miljoonan toimintamenot käytetään ja mistä tulot saman verran muodostavat.  Toimintatuloja uskotaan kertyvän 52 miljoonaa, verotuloja 91,6 miljoonaa, valtionosuuksia noin 12 miljoonaa ja lainaa otetaan 19 miljo0onaa euroa.

Tulossuuntautuneen hallintokulttuurin yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut talousarvion määrärahojen ohkjaus laajimpina kokonaoisuuksina ja ajallisesti joustavampina budjettikehyksinä.  Valtuuston vallankäytön kannalta tällä muutoksella on ollut dramaattisesti heikentävä vaikutus.  Valtuuston vallankäytön kannalta kunnan talousarvion yksityiskohtaisuusperiaate pitäisi olla välttämätön.  Kunnan talousarvion tulee olla niin yksityiskohtainen, ettei sen kautta siirry valtuustolle kuuluvaa valtaa täytäntöönpanevalle organisaatiolle.  Tämä tarkoittaa, että talousarvio on jaettava määrärahoihin yhden määrätarkoituksen tarkkuudella.  Kunta on luopunut talousarviprakenteen yksityiskohtaisuusperiaatteesta, se on johtanut valtuuston keskeisen päätösvallan olennaiseen supistumiseen.

On siis hyvä arvioida, ovatko kunnan talousarviorakenne, yksityiskohtaisuus ja siihen sisällytetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sellaisia, että niiden kautta kyetään ohjaamaan toimivaa hallintoa valtuuston tahdon mukaisella tavalla.

Kunta on sidoksissa naapurikuntiin, mikä on tietenkin ymmärrettävä "ajan henkenä".  Kuitenkin meidän pitäisi säilyttää oma harkintamme, minkä hyväksymme ja mitä pidämme arveluttavana.  Esimerkkinä ratikkahanke.

Virkamiestä voivat kohdata erilaiset seuraamukset, jos laiminlyö virkavelvollisuutensa.  Näitä seuraamuksia ovat rikosoikeudellinen vastuu ja kurinpidollinen vastuu sekä vahingonkorvausvelvollisuus.  Kunnan velanotto kasvaa tulevaisuudessa.koska tulevat investoinnit ovat 150 miljoonaa euroa.

Niemenmaa asia,josta kunnanhallitus teki ratkaisun keväällä 2013, on kuntalaisten näkökulmasta katsoen ollut erittäin kallis ja turmiollinen ratkaisu.  Viranomaiset ja päättäjät eivät ole osanneet arvioida, että elämässä joku voi mennä åpieleenkin ja näinpä lähdettiin fantastisella innolla soitellen sotaan.  Se ratkaisu on tuonut ongelmia alusta pitäen eikä sitä olisi pitänyt tehdä lainkaan.  Kun ei tiedä mistä lähtee ja minne on menossa, lopputulos on eksyminen.

Muistan kauan sitten, kun olin Tampereen yliopistolla paneelissa Esko Ahon kanssa.  Aiheena oli Politiikka ja moraali.

Esko Aho alusti teemassaan politiikan moraalia kertomalla, että poliitikot kyllä valehtelevat, mutta poliitikoille valehdellaan vielä enemmän.  Hän tarkoitti sillä, että politiikka ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnassamme, vaan täällä näkyvät ne samat ilmiöt, jotka heijastuvat muuallekin yhteiskuntaan.  Jos esimerkiksi otetaan, niin tapaus Sundgvist on melko hankala, koska syntyy sellainen mielikuva, että kansalaisia ei kohdella yhdenvertaisesti.

Itseäni on pitkään kiusannut se, että maanjohtavat poliitikot ja virkamiehet, saavat tehdä mitä vaan, eivätkä joudu mitenkään vastuuseen tekemisistään.  Kansalaisilta vaaditaan rehellisyyttä, noudattamaan lakia ja järjestystä, mutta poliitikot ja virkamiehet saavat elää moraalittomasti..  Yhdenvertaisuus tässä suhteessa pitäisi olla kaikilla sama.

Politiikka ei ole menettänyt uskottavuuttaan byrokraattisen kapulakielen, vesisängyn ja mätien kähmiontöjen vuoksi.  Uskottavuus on kadonnut siksi, että ihmiset tietävät poliitikkojen voimattomuuden.  Vaikka maan hallitus puhuisi enkelten kieltä, se joutuu sopeuttamaan kansaa, markkinavoimien tahtoon, sen sijaan, että voisi alistaa ne kansanpalvelukseen.

Go to top