Totuuden Henki johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä. Moraali on seisomista; sitä että seisomme paikoillamme emmekä kuvittele, että voimme seisoa milloin tässä, milloin tuossa. ”Seisokaa lujina.”

Osittain tämä elämän ankaruus on tehnyt minustakin urhoollisen. Urhollisuus kunnan päätöksentekijänä on monessa elämän tilanteessa joutunut kovalle koetukselle. Mikä on poliitikon ja viranhaltijan virkavastuu - täydellinen vastuu jostakin asiasta. Millä tavalla poliitikot ja virkamiehet joutuvat virheistään, esityksistään ja sanomisistaan vastuuseen? Itsehallinnon periaatteen mukaisesti kunnallisia asioita on hoidettava viisaudella ja vastuullisella käyttäytymisellä.

Pirkkalassa keväällä 2013 virkamiesten esityksestä aloitettiin lunastustoimi Niemenmaan rantojen osalta. Virkamiehet esittivät, että rantojen hinta on 30000,00 euroa. Maanmittauslaitos piti lunastuskokouksen 14.4.2016. Maanmittauslaitoksen viranomaispäätös oli noin 1 miljoona euroa. Lisäksi kunnalle uhkana on myös valitusten jälkeinen korvausten merkittävä nousu. Tämä on valtava ero virkamiesten esitykseen. Mihinkä vastuuseen virkamiehet laitetaan heidän esityksestään? Ovatko virkamiehet harhaanjohtaneet meitä päättäjiä?

Itse en hyväksy tällaista menettelyä. Hinta on 33 kertaa korkeampi, kuin mitä virkamiehet esittivät. Tuntuu siltä, että virkamiehet esittävät aluksi mitättömän summan ja täten saavat luottamushenkilöt tukemaan hankettansa. Tämä on eettisesti väärin ja yhteisten verovarojen holtitonta käyttöä. Esimerkkejä löytyy muustakin.

Minusta ei ole veronmaksajan etu, että kunta lunastaa rantakaistaleen kalliilla hinnalla, jonka merkitys ja arvo kuntalaisille ovat vähäinen. Lunastushinta on kunnalle liian kallis.

Niemenmaan rantojen lunastusprosessi on pitkä. Se alkoi vuonna 1997. Silloiset virkamiehet perustelivat lunastusta sataman tarpeellisuudella. Kunnanhallitus päätti, että satama voidaan toteuttaa ilman rannan lunastusta.

Keväällä 2006 kunnanhallitukseen saapui, viikon valmistelulla, virkamiesten ehdotus lunastuksesta, nyt perustuen vesi ja viemärilinjan KIIREELLISEEN huoltotarpeeseen. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja jätti asian pöydälle vastoin ehdotusta ja ei toteuttanut lunastusta

Tämän jälkeen viemätilanteesta huolestuneet maanomistajat teki oma-aloitteisesti vapaaehtoisen sitoumuksen kunnalle, joka takaa huoltotoiminnalle vapaan ja esteettömän pääsyn ranta-alueelle korvauksetta.

Vuonna 2010 kunnanhallitus päätti, ettei Niemenmaan ranta-alueelle tarvita kevyenliikenteenväylää ja sille etsitään vaihtoehtoinen sijainti.

Keväällä 2013, yllättäen, ilman neuvottelua, erillistä päätöstä, virkamies laittaa alueen lunastuksen liikkeelle. Jälkikäteen järjestetyssä tiedotustilanteessa, perustellaan lunastusta jälleen samalla kiireellisellä tarpeella huoltaa vesi- ja viemärilinjaa.
Jälleen tilanteesta huolestuneet maanomistajat ehdottivat välitöntä katselumusta ja huoltotoimia mahdollisesti estävien esteiden poistamista, virkamies kieltäytyi kirjallisesti.

Keväällä 2014 Tampereen veden puolesta viemärilinja kuvattiin ja todettiin virheettömäksi.

Pirkkalan kunnan ei ole pakko lunastaa maata. Kunnanvaltuuston hyväksymässä alueen asemakaavaselostuksessa todetaan, että yleisiä alueita Niemenmaalla toteutetaan vain vapaaehtoisin kaupoin, ei pakkolunastaen.

Eettiset arvot ovat tärkeässä roolissa päätöksenteossa, vaikka ne voivat sisältää jännitteitä ja ristiriitaisuuksiakin. Yleiset eettiset arvot, kuten lahjomattomuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat lähtökohtaisesti aina välttämätön osa julkista toimintaa. Lisäksi julkisen vallan käyttäjän pitää toimia myös pyyteettömästi, puolueettomasti ja tehokkaasti.

Raili Naskali
valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (Keskusta)

Go to top