Keskustan valtuustoryhmä Raili Naskali, ryhmän pj

Keskustan valtuustoryhmän mielestä, kunnan valtuutetut ovat kuluvan valtuustokauden lopulla todella poikkeuksellisten haasteiden edessä. Uutta jaettavaa ei enää löydy, vaan kunnallispolitiikan perussisältö tulee olemaan se, mitä vanhoista palveluista voidaan säilyttää ja erityisesti se, miten niiden tuotantoa tehostetaan.

Luottamushenkilöt tarkastelevat kunnan taloudesta usein vain muutamaa näkyvää kohtaa: tuloveroprosenttia, rakennushankkeita ja virkojen lisäystä. Kunnan talouden tila ja kehitys tuntuvat vaikealta hahmottaa. Kun talous on pakko, kohentaa kuntoon kovalla kädellä, on luottamushenkilöiden tiedettävä, miten se tehdään. Kunnan talouden arviointia varten tarvitaan mittareita. Ne helpottavat velkaantuneisuuden, investointikyvyn ja talouden liikkumavaran selvittämisessä.

maxresdefaultEnsi vuoden talousarvio esityksessä säästöjä ei ole tehty. Tarvitaan tiukkoja säästöpäätöksiä, jotka jo luotaavat kunnan koko olemassaolon edellytyksiä. Ensi vuoden talousarviossa ei ole leikattu mistään. Toimintatulojen kasvu on pysähtynyt. Se on yli 4 miljoonaa pienempi kuin tämän vuoden arvio. Karsintoja kauhistellaan, mutta lapset, koululaiset, sairaat, vanhukset ja vammaiset hoidetaan entisellä tavalla. Totista totta on kuitenkin se, että kunnallistalous on uudelleenarvioinnin edessä. Pirkkalassa halutaan uskoa ihmeisiin. Luullaan, että mitään tekemättä asiat korjaantuvat itsestään. Näin on myös SOTE-uudistuksessa.

Huono rakentaminen maksaa. Siitä ovat esimerkkeinä merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys rakennusten kerrosalasta on kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Hometalot tulevat huonosta rakentamisesta. Ne eivät ole mikään luonnonlaki. Kuntatalouden kannalta rakentamisen ja rakennusvalvonnan ryhtiliike on välttämätön. Mikään raha ei tule riittämään, jos huonoa rakentamista jatketaan.

Kunnan rahoituslaskelmassa tärkein tieto on velkojen määrä ja niiden muutokset. Kunnan käyttöomaisuuden arvoilla ei ole mitään käyttöä päätöksenteossa. Pirkkala ei ole kuntatalouden mittareilla kriisikunta. Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta, jonka vuosikate on negatiivinen. Pirkkalan vuosikate arvioidaan vuonna 2017 noin 7 miljoonaa euroa. Vuosikatteella pitää rahoittaa investoinnit. Pirkkalan nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat lähes 11 miljoonaa euroa, eli kunnan velat lisääntyvät. Virallinen selitys on, että vuosikatteella rahoitetaan poistot. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että poistot käytetään vanhojen velkojen lyhentämiseen. Vuonna 2017 poistot arvioidaan olevan noin 7 miljoonaa euroa. Velkoja lyhennetään 8,5 miljoonaa euroa ja uutta velkaa otetaan 13 miljoonaa euroa. Jotta kunnan velat saataisiin hallintaan, vuosikatteen tulisi kattaa sekä investoinnit että velkojen lyhennykset.

Keskustan valtuustoryhmä ei kannata kiinteistöveroprosentin nostoa. Emme halua maksattaa virkamiesten Niemenmaan lunastuksesta aiheutuvia kuluja kiinteistöveroa korottamalla. Kiinteistöveron korotus haja-asutusalueelle ei tuo mitään lisäarvoa, koska asukkaat joutuvat itse hoitamaan suurelta osin katu- ja tiekustannukset. Tietenkin virkamiesten näkökulmasta veronkorotukset on hyvä asia. Se on helpompaa kuin menojen karsiminen, mutta ajaisi kuntaa entistä suurempiin vaikeuksiin. Veroja korottamalla yhteiskunnan ongelmat eivät poistu. Keskustan valtuustoryhmä ei hyväksy kiinteistöveroon korotuksia.

Kunta on elänyt viimeiset vuosikymmenet kuin pellossa: yli varojensa, eikä mitään todellista korjausliikettä ole tehty paljosta puheesta ja rakenneuudistuksista huolimatta. Kun meille on, suureksi osaksi velaksi, annettu yhdeksän hyvää ja 10 kaunista, emme osaa luopua mistään.

Kaikesta huolimatta kiitän talousarvion valmisteluissa mukana olleita virkamiehiä ja pormestaria.

Eettiset arvot ovat tärkeässä roolissa päätöksenteossa, vaikka ne voivat sisältää jännitteitä ja ristiriitaisuuksiakin. Yleiset eettiset arvot, kuten lahjomattomuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat lähtökohtaisesti aina välttämätön osa julkista toimintaa. Lisäksi julkisen vallan käyttäjän pitää toimia myös pyyteettömästi, puolueettomasti ja tehokkaasti. Itsehallinnon periaatteen mukaisesti kunnallisia asioita on hoidettava viisaudella ja vastuullisella käyttäytymisellä.

 

Go to top