Keskustan kuntavaaliohjelma 2017

Arjen palvelut läheltä koteja

 • Turvallisuus hyvän elämän lähtökohdaksi
 • Terveyden edistäminen luo hyvinvointia ja elämänlaatua
 • Välittäminen luo elämänlaatua
 • Vaihtoehtoja lastenhoitoon
 • Kunnan hyvät palvelut tekee motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta

Uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

 • Kuntalaiset tulevaisuuden tekijöiksi
 • Vapaaehtoistyölle tilaa, järjestöt mukaan rakentamaan turvallista arkea
 • Toisiimme luottaen kohti turvallista huomista
 • Päätöksenteko lähemmäs ihmistä
 • Myös heikoimpien äänen on kuuluttava

Vahva kuntatalous on edellytys laadukkaille kunnan palveluille

 • Kunnan elinvoima on keskeinen vahvuustekijä Digitalisaatio on paitsi uhka, myös mahdollisuus
 • Kunnan hankinnat kuntoon
 • Kunta kuuluu kaikille - myös joukkoliikenne

Kaikille viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

 • Asumisen ja rakentamisen vapaus myös haja-asutusalueelle
 • Oikeus lähiluontoon
 • Kestävä kehitys ja nykyinen asuinympäristö huomioitava maankäytössä ja kaavoituksessa
 • Ympäristön hoidossa on myös maataloudella merkittävä osuus
 • Hyvinvointi lähtee viihtyisästä asuinympäristöstä
 • Lisää puurakentamista ja uusiutuvaa energiaa

  HALUAMME EDISTÄÄ MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ JA HYVÄÄ ELÄMÄÄ PIRKKALASSA:

 • Pitämällä huolta viihtyisästä ja monimuotoisesta luonnosta
 • Turvaamalla metsien ja asuntoalueiden viherkäytävien suojelun
 • Jatkamalla aktiivista yritysten sijoittumista Pirkkalaan
 • Pitämällä huolta kunnan hyvästä imagosta
 • Lisäämällä kunnan teiden ja jalkakäytävien kunnossapidon tasoa
 • Vaikuttamalla kuntalaisten tarvitsemien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen laatuun ja saatavuuteen
 • Huolehtimalla varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion riittävästä resursoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina
 • Huolehtimalla liikuntapaikkojen kunnosta ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämisestä, myös yhteistyössä yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

www.huolenpitoa.fi
Lue lisää: www.keskusta.fi/pirkkala | www.facebook/PirkkalanKeskusta
Go to top