Pirkkalan itsenäisyys, yhteiskunnan hyvinvointi, eheys ja oikeudenmukaisuus sekä yritteliäisyys ovat olleet käytännön politiikan perustavoitteita. Talonpoikaisjuuret, kristilliset arvot ja sivistysaate ovat olleet puolueen keskustaliikkeen ajattelussa jo vuonna 1906, kun puolue perustettiin.

Suomi on maailman vauraimpia yhteiskuntia. Suomea ja monia kuntia varjostaa se, että yhteiskuntamme kärsii työttömyydestä, syrjäytymisestä, eriarvoisuudesta ja köyhyydestä. Pirkkalan Keskustalle ihminen on tärkeä ja arvokas. Oikeudenmukaista kohtelua ei tarvitse ansaita. Keskusta korostaa kaikissa toimissamme ihmisläheisyyttä.

Keskustan ihmiskäsityksen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Jokaisella on tarve ja halu kasvaa henkisesti, toteuttaa ja kehittää omia lahjojaan, kykyjään ja taitojaan lähimmäisen ja yhteisön hyväksi sekä kantaa vastuuta itsestä ja muista.

Lapsen kasvu vastuulliseen vapauteen alkaa kodissa, perheessä, koulussa ja lähiyhteisössä. Vanhemmuutta tulee tukea niin, että vanhemmat onnistuvat lastensa kasvatustyössä. Yhteiskunnan sivistyksen tasoa mitataan sillä, kuinka se huolehtii vähäosaisista. Julkisen vallan tulee tukea heikoimpia ja taata kansalaisten oikeuksien toteutuminen.

Meillä on vastuu myös luonnosta niin, että jätämme sen tuleville sukupolville elinvoimaisena. Ihmisen talous ja luonnon talous ovat toisistaan riippuvaisia. Luonto asettaa rajat, joiden puitteissa ihmiskunta hoitaa talouttaan. Kaiken toiminnan tulee olla luonnontaloudellisesti, sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää. Luonto ilmaisee vakavilla merkeillä, että ihmiskunnan on löydettävä vastuullinen asenne ja kestävään kehitykseen ankkuroituva käytännön elämä.

Kunnan tulee mahdollistaa asumisen edellytykset koko Pirkkalassa. Pirkkala tarvitsee viihtyisän, elinvoimaisen ja turvallisen kunnan. Jokaisella tulee olla mahdollisuus valita asuinpaikkansa myös haja-asutusalueelta. Kunnan hallinnon tulee olla avointa ja tehokasta sekä edustaa korkeaa moraalia.

Keskusta haluaa uudistuksilla vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Keskusta on kansalaisten väline turvallisen ja tasapainoisen kunnan rakentamiseen. Vaikutamme kuntalaisilta vaaleissa saamaamme valtakirjan voimalla niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Keskusta toteuttaa ennakkoluulottomasti yhteistyötä muiden kanssa keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen hengessä sekä sovintohenkeä viljellen.

Raili Naskali
kunnanvaltuutettu ja hallituksen jäsen

Go to top