kesk logoKESKUSTALLA ON PIRKKALASSA
yhdessä tekemisestä yli 80-vuotinen perinne!

HALUAMME EDISTÄÄ MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ JA HYVÄÄ ELÄMÄÄ PIRKKALASSA.

SITÄ TOTEUTTAISIMME:

 • jatkamalla aktiivista yritysten sijoittumista tänne
 • pitämällä huolta kunnan hyvästä imagosta
 • lisäämällä kunnan omien teiden ja jalkakäytävien kunnossapidon tasoa
 • vaikuttamalla kuntalaisten edelleen tarvitsemien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen laatuun ja saatavuuteen myös vuoden jälkeen
 • huolehtimalla varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion riittävästä resursoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina
 • huolehtimalla liikuntapaikkojen ja erilaisten ulkoilumahdollisuuksien kunnosta ja kehittämisestä. myös yhteistyössä yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa

PIRKKALAN KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA 2017

 • Pirkkalan keskustalle ihminen on tärkeä
 • Pirkkalan keskusta - Sinun aliallasi
 • Keskustan arki on vastuullisia valintoja ja kokemusten hyötykäyttöä
 • Hyvinvointi lähtee viihtyisästä asuinympäristöstä
 • Kunta kuuluu kaikille
 • Välittäminen luo elämänlaatua
 • Vaihtoehtoja lastenhoitoon
 • Kunnan hyvät palvelut tekee motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
 • Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida kestävä kehitys ja olemassa oleva asuinympäristö
 • Kunnan ympäristön hoidossa myös maataloudelle on merkittävä osuus
 • Vahva kuntatalous on edellytys laadukkaille kunnan palveluille
Go to top